Werkwijze

Voorbespreking
Na een vrijblijvend kennismakingsgesprek hebben we een beeld van wat er moet gebeuren. Er volgt een offerte en na goedkeuring gaan wij voor u aan de slag.

Tekenwerk
Kroonen Bouwadvies (KBA) verzorgt het tekenwerk voor het schetsontwerp, definitief ontwerp en werktekeningen. Ook artist impressions behoren tot de mogelijkheden.
Wij toetsen het tekenwerk doorlopend aan uw wensen, beschikbaar budget, regelgeving, zoals het Bouwbesluit, constructieve mogelijkheden, energie, duurzaamheid en uitvoeringsmogelijkheden.

Vergunningen
KBA kan voor u de Omgevingsvergunning (voorheen Bouwvergunning)  aanvragen. Daarnaast kunnen wij overige vergunningen en onderzoeken verzorgen zoals:

  • Akoestisch onderzoek
  • Watertoets
  • Flora- en fauna onderzoek
  • Bodemonderzoek
  • Luchtkwaliteit
  • Archeologisch onderzoek
  • Asbest Inventarisatie

Raming
KBA maakt op basis van het Voorlopig Ontwerp een raming. Indien deze raming past binnen het totale budget, zal deze raming gehanteerd worden als uitgangspunt voor de verdere uitwerking.

Technische omschrijving
U heeft ideeën en wensen waaraan uw bouwproject moet voldoen. Deze zetten wij op papier als een Technische omschrijving. Hierin wordt alles gedetailleerd omschreven, zoals materialen, afwerkingsniveaus, kleuren, etc. Mede met de Technische omschrijving wordt meerwerk tijdens de uitvoering voorkomen.

Aanvraag aannemers
Samen met u wordt een aantal aannemers geselecteerd bij wie een offerte wordt aangevraagd op basis van het Definitief Ontwerp en de Technische omschrijving.

Offertevergelijking
Na ontvangst van de offertes zullen wij deze beoordelen en vergelijken. Wij controleren en vergelijken de offertes minutieus, zodat fikse kosten worden bespaard. Wij maken ons sterk dat misverstanden en miscommunicatie uitgesloten worden en dat de aangeboden offertes volledige aansluiten op uw wensen en verwachtingen. Met de laagste inschrijver wordt dan verder onderhandeld en kan de bouw gestart worden.

Begeleiding tijdens de bouw
Duidelijke afspraken zijn de basis voor een goede uitvoering. Tijdens het onderhandelingsgesprek met de aannemer zullen wij zaken als de wijze van uitvoering, aanvang van de werkzaamheden, planning, betalingstermijnen bespreken en voor u vastleggen. Door het maken van duidelijke afspraken weet u waar u aan toe bent tijdens de bouw. Ook tijdens de bouw zullen wij besprekingen begeleiden.

Zodra de aannemer de opdracht heeft geaccepteerd wordt er gestart. In de uitvoering bewaken wij nauwlettend de volgende factoren:

  • Tijd (planning)
  • Geld (betalingstermijnen, meer- en minderwerk)
  • Kwaliteit (toezicht)

Afhankelijk van de grootte en de duur van het project, bezoeken wij regelmatig de bouwplaats, waarbij we de kwaliteit, detaillering en de voortgang controleren. Wij signaleren de onderdelen die niet (volledig) voldoen aan de vereiste kwaliteit of afwijken van technische omschrijving en tekening. Ook bepalen wij tijdens deze bezoeken de stand van het werk ten behoeve van de termijnbetalingen.

Kwaliteitscontrole
Controle en overleg op de bouwplaats, leiden van bouwvergaderingen, problemen tijdig signaleren, controle op naleving van de gemaakte afspraken en planning.

Kostenbewaking
Calculatie, het aanvragen van offertes bij (onder)aannemers en bij diverse inkooporganisaties voor het maken van een prijsvergelijk. Controle op meer-minderwerken en op inkomende facturen.

Oplevering
Zodra de werkzaamheden zijn voltooid wordt aan de hand van de Oplevering bepaald of de aannemer aan alle contractstukken heeft voldaan. Is alles naar behoren uitgevoerd, dan wordt het project door de aannemer overgedragen aan de opdrachtgever met overhandiging van garanties e.d.

Nazorg
Ook na de oplevering staan wij nog voor u klaar. In deze nazorgfase (onderhoudstermijn) worden de restpunten van de oplevering gecontroleerd en kan het project financieel afgesloten worden. Kroonen Bouwadvies neemt de zorg van de bouwplannen van de opdrachtgever deskundig over en zorgt voor een goede afhandeling van alle formaliteiten en voor een juiste communicatie binnen het totale proces, opdat het gewenste resultaat gerealiseerd wordt binnen de gemaakte afspraken.

Kosten
Kroonen Bouwadvies zorgt voor complete begeleiding van initiatie tot en met oplevering. Wij werken op uurbasis of voor een afgesproken totaalbedrag.